השופט בדימוס יצחק כהן הודה בהטרדה מינית של עובדתנשיא בית המשפט המחוזי בנצרת לשעבר הודה כי שלח יד אל מתחת לחולצתה של העובדת במסגרת הסדר טיעון. זאת לאחר שהאישום נגדו הופחת מעבירה של ביצוע מעשה מגונה. שלב הטיעונים לעונש נקבע לחודש מרץ, ורק לאחריו יחליט בית המשפט אם לקבל את הסדר הטיעון ולהרשיעו