בהפועל תל אביב מעריכים: רק אחד מבין לוזון וגוטמן יישארעל רקע תחילת הדיונים להקפאת הליכים, מרבית האדומים מצדדים בהישארות של המאמן, אך מחזיק זכויות הניהול מעדיף דווקא את המנהל הספורטיבי. ביקורת על כבירי: הוא ידע מראש על כל החובות. גם ויצמן חוטף: "הוא הציע כל מיני שותפויות, צריך להפסיק עם 'מימון חיצוני'