באסל גטאס מבריח פלאפונים למחבלים? זאת אשמתנוהתמיכה הישראלית ברעיון שתי המדינות נותנת תקווה למאבק של המחבלים נגדנו. מבחינתו של גטאס, המחבלים הם הקורבן, ולכן זה נותן לגיטימציה לפיגועים. אולי הגיע הזמן, למען כל תושבי מדינת ישראל, כולל אזרחיה הערבים, להוציא את הגורמים הקיצוניים מהכנסת. דעה